Đã đóng

Find me some Leads

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹23869 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

We are looking for people who can bring suppliers of construction material for our website [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online