Đã đóng

Finding influencers on Instagram

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €22 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Hi,

I run an influencer marketing agency and I'm looking for someone to get more influencers signing up on our App.

Influencers should have more than 5k authentic followers on Instagram and be based in the European Union, US, Canada and Australia.

Kind regards

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online