Đã đóng

Re-Format PDF documents and converting into word document

Dự án này đã được trao cho Khurramz với giá $150 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

Looking for someone to re-format and make slight amendments to a pdf document. Would also need this re-formatted pdf to be able to convert to a word document that can be easily amended in the future.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online