Catalan/Spanish Data Entry project and the level to Simple Project

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £20 - £250 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 66

Mô Tả Dự Án

A simple project to research email addresses for a seminar for event managers in Barcelona. Would suit Catalan/Spanish speaker. We will supply details of target organisations (around 250). We require you to research possible attenders (we usually find 600 - 1,000). Usually takes 2 - 3 days.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online