Đã đóng

Catalan/Spanish Data Entry project and the level to Simple Project

Dự án này đã được trao cho marta1 với giá £250 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

A simple project to research email addresses for a seminar for event managers in Barcelona. Would suit Catalan/Spanish speaker. We will supply details of target organisations (around 250). We require you to research possible attenders (we usually find 600 - 1,000). Usually takes 2 - 3 days.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online