Đã đóng

Get Data Entry Done

Dự án này đã nhận được 63 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £253 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

Hello,

We are looking for people with experience who can create listings using the eBay program Turbo Lister and then export the listings and send us the listings to upload to live listings from our end.

We will provide a template and instructions on how we want the listings done along with a list of products that need to be listed.

We are looking to pay $1 per listing each listing should take between 4-10 minutes dependent on your experience, speed of data entry and product research

Regular work available.

Message me for more information

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online