Đã hoàn thành

Get Data Entry Done

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mammarjanjua với giá $10 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

1) i want one PDF file to be converted to a word document

2) in the word document put my company logo/address

3) change the language in the word document to make it crisp

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online