Get Data Entry Done

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 87

Mô Tả Dự Án

Renaming 1500 products on the website.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online