Còn mở

Get Data Entry Done

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹8001 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Project is realted to information about tourist destination. People will visit to get information about places to visit,Itinerary and other information related to travelling new destination.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online