Đang Thực Hiện

Get Data Entry Done

I need someone to copy information from some websites.

Kỹ năng: Nhập liệu, Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu

Xem thêm: entry data get

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14385550

Đã trao cho:

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

7 freelancer đang chào giá trung bình $424 cho công việc này

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Sowmyad88

I ll do my best in completing the project in time with good quality. Services which i provide: Data Entry, Data Typing, Copy Typing at the rate of 50WPM Once assign me any service Word, Excel, Powerpoint, Access, Thêm

$444 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
alexcafe87

A proposal has not yet been provided

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
atulsolanki01

i will like to do you job

$385 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$500 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$277 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0