Đã hoàn thành

Get date of World Press Photo from previous years.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Aukse888 với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Get dates of publication (at least by month) of the World Press Photo from previous years.

Write results in four columns in a spreadsheet:

Year, month, date, source of information

There should be 59 rows in a completed project

Link to WorldPressPhoto: [url removed, login to view]

This years winner was Burhan Ozbilici.

[url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online