Đã đóng

Get paid $1000 for 10,000 visitors

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Publish FREE web banners on your website or blog. Get paid for every visitor that clicks through to our website.

BENEFITS AND DETAILS

It's FREE to join.

Make money off your existing website or blog.

Get paid per click per visitor.

Free web banners for your website or blog.

Comprehensive dashboard.

Weekly reports sent by email.

Monthly payments via PAYPAL, WESTERN UNION, CHECK or DIRECT DEPOSIT.

NO MINIMUMS.

3 ways to earn!

We pay you $ [url removed, login to view] per click per visitor.

If you send us 1000 visitors, we pay you $ 100.

If you send us 10,000 visitors, we pay you $ 1,000.

If you send us 100,000 visitors, we pay you $ 10,000.

And we pay you commissions on sales too!

Earn 5% on orders you originate.

Earn 1% on orders from your network.

Please note that SIMULATED Traffic is not allowed.. I would like you to check website ( [url removed, login to view]) before bid and please mention in the bid "link checked"

Thanks!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online