Đã hoàn thành

Help Fill in an Excel Sheet based on Travel

Dự án này đã kết thúc thành công bởi NataliyaKNA với giá $25 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
74
Mô tả dự án

Fill in a spreadsheet with data from articles and simple google searches related to travel. A simple job, essentially cut and paste :)

The plan is to pay per city completed doing upto 15 entries which simply consist of an example such as "Go Diving in Isla Mujeres", Something easily copied from Google.

Please negotiate with me your rates and availability.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online