Đã đóng

Hire a Data Entry Clerk

Dự án này đã nhận được 41 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹937 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹750 - ₹1250 INR / hour
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

Its related to manufacturing industry

require to enter the data of employees, consultant and 3rd party contractors

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online