Đã đóng

Hire a Data Entry Clerk -- 2

Dự án này đã nhận được 75 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $23 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
75
Mô tả dự án

I'm looking for 2 freelancers for a data entry project. I have a list of websites that have emails to extract on the main page.

I'm offering to pay US$[url removed, login to view] per email (up to 5000 emails available). Estimated US$9 per hour. Trial period with opportunity to extend as part-time / casual.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online