Đã đóng

Hire a Virtual Assistant -- 2

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹108 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 INR / hour
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Website assistant required to manage emails, do web search for data and data entry on website. Daily only 1 hr required to do above activities.

Note that this is an ongoing/long term requirement. Only quote if you are fine with the rate.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online