Đã đóng

Hire a Virtual Assistant

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $24 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Hello, I am needing someone who can help me with some very simple task regarding with online marketing. It is not that too much of a hassle, and this will be just a quick task for everyone to do.

I am looking for a candidate, who:

-Has a google play store account, i.e. having google wallet

-Trustworthy in all tasks given

-Easy to communicate with

-Ready to start right away

-Is residing in the PHILIPPINES

Hoping for some people who can meet my qualifications. Thank you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online