Đã đóng

Hire a Virtual Assistant for Data Entry and content writing.

Dự án này đã nhận được 40 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $82 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

We are looking for a virtual assistant with excellent English skills to enter products on our website. Only apply if English is your native language.

We will pay $0.5 for each new product entry, it takes about 5 minutes to enter a product.

Good luck.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online