Đã đóng

Hire a Virtual Assistant to help w Craigslist & Google Places

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $133 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

1) You will post an ad I give you in EACH city on Craiglist once in the Hire>Labor>Gig category, starting in Michigan, Texas and Florida first.

2) As people fill out my application, you will take their address and add them to my Google Places account (google will mail them a Postcard )

3) You will need to keep track which ones you added and need to be very organized

4) As the applicants send in the Google Verifiation code to me online, you will then take this and login to my Google Places account and add this code to finish the process.

You can either enter them into Google Places one-by-one or upload many of them quickly.

It takes about 2 mins to post on ad on craigslist if you copy & paste same add every time. It takes about 3 mins to add a person to Google Business account and send postcard. It takes about 30 seconds to login and add the Verification #.

I need your bid on what it cost me to have you do 100 of these?

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online