Hire a Virtual Assistant to help w Craigslist & Google Places

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 27

Mô Tả Dự Án

1) You will post an ad I give you in EACH city on Craiglist once in the Hire>Labor>Gig category, starting in Michigan, Texas and Florida first.

2) As people fill out my application, you will take their address and add them to my Google Places account (google will mail them a Postcard )

3) You will need to keep track which ones you added and need to be very organized

4) As the applicants send in the Google Verifiation code to me online, you will then take this and login to my Google Places account and add this code to finish the process.

You can either enter them into Google Places one-by-one or upload many of them quickly.

It takes about 2 mins to post on ad on craigslist if you copy & paste same add every time. It takes about 3 mins to add a person to Google Business account and send postcard. It takes about 30 seconds to login and add the Verification #.

I need your bid on what it cost me to have you do 100 of these?

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online