Đã đóng

Latin American TV Channel List

Dự án này đã nhận được 75 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
75
Mô tả dự án

Hello,

I'm looking someone from south america who speaks Spanish.

I will give you a list of channels, please list out the top 100 channels in south america based on popularity from the list of channels which i gave you.

All you want to do is to edit the doc, remove the channels which is not needed.

Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online