Đã đóng

Lead Collecting

Dự án này đã được trao cho sunmoon25 với giá $35 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20 - $30 USD / hour
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

data entry job

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online