Đã hoàn thành

Magento Data entry

Dự án này đã kết thúc thành công bởi phongpp2000 với giá $3 CAD / hour trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 CAD / hour
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
81
Mô tả dự án

Need someone NOW to enter data in magento

1 year experience in Magento

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online