Đã đóng

Make a translation to mother tongue - Native needed.

Dự án này đã nhận được 122 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $11 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
122
Mô tả dự án

Send the English Paragraph each of 100 words less story to post for advertisement in your mother tone. Looking for Malay, Indo, Korean, Japanese, Chinese, Germany, Spanish, Portuguese, French, Russian ...! Must be native speaker for sure! A Smart - Phone is requested. Love to pay one story after one story! Will need to post for marketing! Further Details will be sent over chat. 100% privately hired in FL Project. Please view my FreeLancer Employer profile. If you have registered story already you should not bid!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online