Đã hoàn thành

Market analysis - collect information from websites -- TRIAL -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mediyhnl với giá €30 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

The project scope it to search websites, collect available public data from there and input them into predefined xls sheets. Search criteria and rules are already created.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online