Đã đóng

Marketing: Research and Analysis needed

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹25173 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

We are looking for an experienced digital merketeer to help us with the research prior to the creation of our marketing strategy.

We want you to search and analyze our competition as well as our business.

Topics that need to be covered are:

- Competitive Analysis

- competitive online marketing Analysis

- SWOT Analysis

- Identify our customers Buying Cycle – identify how, when, where and why our target market buys.

Please provide examples or references of your experience in the marketing field.

We are looking forward to your response.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online