Đã đóng

Match a websites data to the correct data in Amazon

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1079 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

I need to review about 10,000 items from one website and find that exact same item on Amazon. Additional details will be given to Freelancers with good reviews.

Important Note - the resulting data must be 100% accurate.

This data can not be done by scraping the data. It has to be done manually.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online