Match a websites data to the correct data in Amazon

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $750 - $1500 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 44

Mô Tả Dự Án

I need to review about 10,000 items from one website and find that exact same item on Amazon. Additional details will be given to Freelancers with good reviews.

Important Note - the resulting data must be 100% accurate.

This data can not be done by scraping the data. It has to be done manually.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online