Đã hoàn thành

Microsoft Excel run formulas to sort information

Dự án này đã kết thúc thành công bởi asin1987 với giá $166 AUD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Please see attached 2x Excel Spreadsheets

There are 4 tabs/worksheets in each of the spreadsheets.

The last tab has instructions on how to complete - I have done the first postcode results in each spreadsheet.

The goal is to find out how many sales come from different post codes/zip codes.

The first tab is the complete customer data base, the second tab includes information on customers and their $ spend for the selected time period, and the third tab is to input results.

Need completed within 2-3 days (this is a essential).

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online