Đã đóng

Need Forumposter who speaks/writes in french

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $208 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $400 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Looking for somebody who is speaking and writing in french to search in the internet websites like message boards where you can inform people about our new product.

We want you to work for us 160h for one month.

Please make your bid for 160h of your time

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online