Đã hoàn thành

Need a General Awareness PDF, word capsule for Govt Exams in India

Dự án này đã kết thúc thành công bởi saqibabbasi01993 với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I want a General Awareness capsule for government exam in India.

This capsule should contain following topics :-

History

Indian constitution

Books & Authors

Culture

Awards & Honors

Geography

Important Days

Sports & Games

General Politics

Economic Scene

Abbreviations

Science - Invention & Discoveries

Important Financial & Economic News

Superlatives - World & India

First ever world & India

Indian Polity

Indian Culture

Sports

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online