Need a General Awareness PDF, word capsule for Govt Exams in India

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 11

Mô Tả Dự Án

I want a General Awareness capsule for government exam in India.

This capsule should contain following topics :-

History

Indian constitution

Books & Authors

Culture

Awards & Honors

Geography

Important Days

Sports & Games

General Politics

Economic Scene

Abbreviations

Science - Invention & Discoveries

Important Financial & Economic News

Superlatives - World & India

First ever world & India

Indian Polity

Indian Culture

Sports

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online