Đã đóng

Need Long term Professional Bid traders For Our company -- 2

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $3000 - $5000 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Mô tả dự án

Our Company now works on Data Entry [url removed, login to view] have more then 30 Data Entry employee with 24 X 7 [url removed, login to view] want Two or more online bid traders to trade on online freelancer account with long time Agreement .We offer you upto 30% commission depends upon work.

Minimum Project Rate : 100 USD for one Day.

Your Commission should be 10 USD for one Day.

You bid this That mean interested to work with us as Bid traders Upto 30 % commission.

Minimum one year experience in this field.

Further Details we should discuss on Inbox.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online