Đang Thực Hiện

Need Typists for Data entry

Need Typists for Data entry

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: php mysql entry data, google entry data, smart entry data

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14063771

Đã trao cho:

admin24x7

A proposal has not yet been provided

$25 AUD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $22 cho công việc này

$15 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$25 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0