Need to export a mailbox from /owa without autodiscovery url.

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

Hi, I'm in the middle of a exchange migration.

All is going well only 1 mailbox is failing. I can access the old mailbox via HTTPS/owa

But I'm unable to get it in outlook to export it. I also don't have access to ecp panel.

So I can only access web. The new exchange server is setup and the autodiscovery record is pointing to the new O365 exchange server.

Who can help me export the email from 1 user from /OWA???

Thanks for help.!!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online