Đã đóng

PDF to MathML

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹23925 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

We need people to key in from supplied PDF documents that contain math equations, symbols, etc. The output has to be MathML. Constant flow of work assured. Per page quote is required. Note: All pages wont contain math, but some will be full of math. Hence, you can average out. Samples will be send direct, if required.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online