Đã hoàn thành

Populate an excel database from a website's customer list

Dự án này đã kết thúc thành công bởi PigtailXL với giá £50 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
72
Mô tả dự án

The website [url removed, login to view] contains a list of customers that I am very interested in. I would like someone to scrap the website's approx 2,000 customer data records and populate the attached spreadsheet in the columns shown by the example.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online