Đã đóng

Post some Advertisements on Gumtree

Dự án này đã được trao cho kristineciego với giá $10 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 AUD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Post up to 100 adds on gumtree.

I will supply the text and photos for each add.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online