Đã đóng

500 Product Upload -- 2

Dự án này đã nhận được 62 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $143 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
62
Mô tả dự án

I need a person who has Woocommerce knowledge.

Successful freelancer will be the one who knows how to upload products on woocommerce data base, and is skilled in creating attributes, categories and playing around with widgets.

I will share the online links where products are, freelancer needs to copy them and upload them on the woocommerce database..

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online