500 Product Upload -- 2

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 62

Mô Tả Dự Án

I need a person who has Woocommerce knowledge.

Successful freelancer will be the one who knows how to upload products on woocommerce data base, and is skilled in creating attributes, categories and playing around with widgets.

I will share the online links where products are, freelancer needs to copy them and upload them on the woocommerce database..

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online