Đã hoàn thành

Quick Excel job needed

Dự án này đã kết thúc thành công bởi hummerx với giá $35 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

I have an excel sheet and I need to get the TOP 6 rows per group based on another column

(there are around 6000 rows and 230 groups)

I need this ASAP today

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online