Còn mở

Read and Bid. Easy Job.

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là €20 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Looking for freelancers who are willing to do a project on hair styles. You would be required to have your haircut for a pay.

The same would also be video graphed and photo graphed. You can do this from anywhere. You neednt be located at any particular location.

The style would be good short ones.

This is a good job and is a regular work. You are also given a little bit of data entry work as well along with this.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online