Còn mở

Recorded message transcribe to text

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $90 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

I have about an hour of voice recorded from a meeting i attended and would like this transcribed to text for content marketing.

This is simple but i want someone who can do it pretty accurately. Thanks.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online