Đã đóng

Research companies on LinkedIn for some information

Dự án này đã được trao cho seoguru17 với giá $61 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I'll provide you the link and industry of companies. You'll have to complete a google spreadsheet to get some basic info about the company (global and US headcount and if they are part of another company) So you simply will write how many people are working total and how many are from the US.

You can start by companies HQ'ed in the states and then have to check international companies for their US headcount

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online