Reshaping Panel Data

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách £10 - £20 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 15

Mô Tả Dự Án

I am looking to reshape my data excel file from wide to long shape!

The main issue is that i have each year-variable in a column, making the reshaping process little bit complicated for me. I am looking to have the file looks like the format attached in the word file.

I have attached an example file similar to what currently have. Once agreed will send you my specific file.

I am pretty sure this job needs no effort, but knowledge and technical skills.

Please bid only if you are 100% sure you can make it!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online