Đã hoàn thành

Reshaping Panel Data

Dự án này đã kết thúc thành công bởi saqibmunir55 với giá £17 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I am looking to reshape my data excel file from wide to long shape!

The main issue is that i have each year-variable in a column, making the reshaping process little bit complicated for me. I am looking to have the file looks like the format attached in the word file.

I have attached an example file similar to what currently have. Once agreed will send you my specific file.

I am pretty sure this job needs no effort, but knowledge and technical skills.

Please bid only if you are 100% sure you can make it!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online