Đã đóng

Scrape Gumtree

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I want to scrape the Gumtree website

[url removed, login to view]

that I need scraped. There are around 150,000 records that need to be scraped.

We will want to test your code ourselves and keep it to run in the future a couple times a year.

Data that I will need:

- Title of Ad/Service

- Title Number 2

- Suburb

- State

- Categories

- Ad ID

- url

- name

- phone number

- last time on website

- Trading Hours

- Overall Ratings

- Number of reviews

Please Bid Low if you really want this project.

Please look at the file attached,,

Budget is around 30 USD but I can give you 5 Star rating and a nice review...

Also I promise long term projects

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online