Search for neccessary info

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 30

Mô Tả Dự Án

I require the names, emails and telephone numbers of the local (australian) Sales Directors and CIO's of each company listed on the ASX200 in Australia. In addition, I also need the names, emails and telephone numbers of the local (australian) Sales Directors and CIO's of Gilead Sciences, AstraZeneca, GSK, Merck and co, Bayer, Roche Holding, Pfizer, Novartis and Johnson & Johnson Headquarters in Australia

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online