Đã đóng

Search for neccessary info

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $129 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I require the names, emails and telephone numbers of the local (australian) Sales Directors and CIO's of each company listed on the ASX200 in Australia. In addition, I also need the names, emails and telephone numbers of the local (australian) Sales Directors and CIO's of Gilead Sciences, AstraZeneca, GSK, Merck and co, Bayer, Roche Holding, Pfizer, Novartis and Johnson & Johnson Headquarters in Australia

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online