Đã đóng

Search the Web for Information and Copy Paste to Excel/Google Sheet/TXT file

Dự án này đã được trao cho ikramhossien với giá $2 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
146
Mô tả dự án

We need a long term team member to help us with basic tasks. The first task will find information on the internet and copy and paste into Excel document.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online