Đã hoàn thành

Search the Web for Something

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Venkylancing với giá $149 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Pretty Simple Project.

I need all the studies from North American Universities on Drinking Water Quality in North America (Tap water and Natural Water). Studies should be from verifiable sources/universities. All documents have to be indexed in a PDF with a TOC containing 3 sections.

Section 1. Drinking Water Quality in North America (Tap and Natural) with polluants and chemicals content in general.

Section 2. Effects of chemicals and pollution on the body when drinking tap and natural water. Short term and long term effects of chemicals found in water on the body.

Section 3. Benefits of Distilled and Osmosed water. Pros and cons // Alternatives // Studies on those.

Water content information should be complete and about North American drinking water. Same applies for the studies.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online