Đã đóng

Search the Web for Something

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $420 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I require the name, telephone and email of the local (australian) CIO's and sales directors of the ASX200. In addition i also need the name, telephone and email of the local (australian) CIO's and sales directors of Merck, Bayer, Pfizer, GSK, Gilead Sciences, Astrazeneca, Roche, Novartis and johnson&johnson

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online