Đã hoàn thành

Search the Web for Something

Dự án này đã kết thúc thành công bởi kastriotthaqig với giá $5 USD / hour trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

Hello,

I have about 200 different companies from different countries. I need to find up to 3 executives for each company and put them in spreadsheet.

The spreeadsheet - excel, will contain: NAME , DESIGNATION(position), CONTACT(number, email) and LINKEDIN LINK(if he/she has).

The budget is limited for this task but we'll give 5 star to the one who do this. If you are not ready to finish this for 24h do not apply. We will have similar work in future with much better payment-budget so if everything goes fine we can have a good cooperation in future.

Please mention in the offer approximately how long you need to finish it and how much USD ?

New freelancer are welcomed.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online