Search the Web for Youth Sports Drills and Input Data on My Site

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $2 - $8 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 29

Mô Tả Dự Án

I need someone to search the web for youth sports drills for baseball, basketball, volleyball, football, and soccer for ages 3-18 and input them on my website using a form that includes title, description, sport, age, duration, and images. The source of the drill should be cited in the input description. If there are any images associated with the drill, those should be uploaded at the same time. You need to make sure the drill doesn't already exist on my site before adding it.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online