Đã hoàn thành

Search the Web for Youth Sports Drills and Input Data on My Site

Dự án này đã kết thúc thành công bởi MGaj với giá $6 USD / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I need someone to search the web for youth sports drills for baseball, basketball, volleyball, football, and soccer for ages 3-18 and input them on my website using a form that includes title, description, sport, age, duration, and images. The source of the drill should be cited in the input description. If there are any images associated with the drill, those should be uploaded at the same time. You need to make sure the drill doesn't already exist on my site before adding it.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online