Select a choice on a poll, 5k to 15k times.

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 33

Mô Tả Dự Án

Need to have a choice selected on a non monetary poll for a website. Need one selected out of 9 options. Can select the option 25 times in a row, then no selecting for 5 minutes, then you can select again. The initial 25 selections take approximately a minute to do.

Looking to have between 5 to 15 thousand selections done.

Message for specifics.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online