Đã đóng

Select a choice on a poll, 5k to 15k times.

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $132 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Need to have a choice selected on a non monetary poll for a website. Need one selected out of 9 options. Can select the option 25 times in a row, then no selecting for 5 minutes, then you can select again. The initial 25 selections take approximately a minute to do.

Looking to have between 5 to 15 thousand selections done.

Message for specifics.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online