Đã hoàn thành

Sort some Data in Excel and LinkedIn

Dự án này đã kết thúc thành công bởi semi786 với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I have an excel sheet that I need sorted. I have filled in about 3000 entries and now need the company names sorted. Specfically:

1. I need all spaces taken out of the company names example liberty mutual would be libertymutual This is so the formula can correctly generate an email.

2. I need the email domains to be crossed checked. A great way to do this is using Email hunter chrome extension and visiting the Linkedin Profile of the person. I will provide the Linkedin Profile.

The formulas are all set and I'll pay a full $20 for a quality job.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online