Đã hoàn thành

Sri Lanka Business Cost Search

Dự án này đã kết thúc thành công bởi omarfaruk46 với giá €30 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Identify business operational costs in Sri Lanka for the following:

- Labor costs (80 different positions)

- Real estate costs (office space and industrial land)

- Communications (fixed line telephone, mobile telephone, and internet)

- Electricity costs

- Water costs

All missing data is marked yellow in the attached Excel file.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online